11093204666_32d4ee389c_zEt pokerrun er et løp der deltagerne bruker ett eller annet form for framkomstmiddel, ofte motorsykkel eller båt, men også snøscootere eller hester eller andre transportmidler kan bli brukt. Målet med et slikt løp er å besøke fem til sju ulike poster underveis i løpet, hvor man trekker et nytt kort fra en kortstokk ved hver post. Når man kommer til mål, sammenlignes hendene, og den deltageren som har den beste pokerhånden vinner løpet. I tillegg kan det deles ut premier til raskeste kjøretøy, best utseende kjøretøy etc, samt andre typer premier hvis arrangøren ønsker dette. Løpene har en tidsgrense, hvilket betyr at man må komme i mål innen en tidsfrist, men så lenge man klarer det har ikke tiden man har brukt noe å si for utfallet av konkurransen.

I Norge er et av poker run arrangementene Bergen Poker Run, som går av stabelen for tiende gang i år, den 16. august, og for å melde seg på må man ha en båt som yter minimum 30 knop. De seneste årene har arrangementet hatt oppmot 20 deltagende båter, og selv om mange av disse er rene fartsmonstre, er det altså ingen fartskonkurranse! Det har også vært avholdt poker run i blant annet Arendal og Stavanger.